Teknik

Hjärnan och artificiell intelligens (AI) har båda visat sig vara kraftfulla verktyg för att förstå och lösa komplexa problem. Det är därför inte förvånande att det finns många likheter mellan hur hjärnan fungerar och hur AI-algoritmer lär sig.

Låt oss börja med hjärnan. Hjärnan är den mest komplex...

Artificiell allmän intelligens (AGI) är en term som används för att beskriva en avancerad form av artificiell intelligens som skulle kunna utföra alla intellektuella uppgifter som en människa kan göra. Detta skiljer sig från nuvarande AI-system, som vanligtvis är utformade för att utföra en specifik...

Reinforcement Learning (RL), eller förstärkningsinlärning på svenska, är en metod inom artificiell intelligens som möjliggör för en dator att lära sig genom att interagera med sin omgivning. RL är en gren inom maskininlärning som fokuserar på att träna en dator att ta beslut och utföra handlingar so...

Artificiell intelligens (AI) och intelligent styrning (IS) är två teknologier som revolutionerar vårt samhälle. De kan användas för att förbättra produktiviteten, öka effektiviteten och minska kostnaderna. Men vad är egentligen AI och IS, och hur fungerar de?

Artificiell intelligens (AI) är en tek...

Intelligent automation (IA) och artificiell intelligens (AI) är två begrepp som ofta används inom teknologi och affärsvärlden. Båda dessa begrepp innefattar teknik som kan göra processer effektivare och automatisera arbetsuppgifter. Trots detta finns det tydliga skillnader mellan de två teknikerna.

...

Artificiell Intelligens (AI) är en av de mest spännande teknologierna som utvecklas idag. Det handlar om att utveckla system och program som kan utföra intelligent verksamhet som människor normalt utför, till exempel att lära sig, tänka, resonera, kommunicera och skapa.

Bakgrunden till AI går till...