Teknik

Artificiell allmän intelligens (AGI) är en term som används för att beskriva en avancerad form av artificiell intelligens som skulle kunna utföra alla intellektuella uppgifter som en människa kan göra. Detta skiljer sig från nuvarande AI-system, som vanligtvis är utformade för att utföra en specifik...

Vi lever i en tid där teknologi och digitalisering förändrar vårt sätt att leva och arbeta. En av de mest revolutionerande teknologierna är Internet of Things (IoT), som möjliggör anslutning och kommunikation mellan smarta enheter och system. IoT har redan börjat förändra våra hem och städer på ett...

Reinforcement Learning (RL), eller förstärkningsinlärning på svenska, är en metod inom artificiell intelligens som möjliggör för en dator att lära sig genom att interagera med sin omgivning. RL är en gren inom maskininlärning som fokuserar på att träna en dator att ta beslut och utföra handlingar so...

Artificiell intelligens (AI) och intelligent styrning (IS) är två teknologier som revolutionerar vårt samhälle. De kan användas för att förbättra produktiviteten, öka effektiviteten och minska kostnaderna. Men vad är egentligen AI och IS, och hur fungerar de?

Artificiell intelligens (AI) är en tek...

Vetenskapen är en av de mest betydelsefulla metoderna för att upptäcka och förstå vår värld. Genom vetenskapliga metoder och tekniker har vi kunnat lära oss om allt från subatomära partiklar till galaxer i universum. Men frågan kvarstår, behöver vi verkligen vetenskapen när mycket av det som varit o...

Intelligent automation (IA) och artificiell intelligens (AI) är två begrepp som ofta används inom teknologi och affärsvärlden. Båda dessa begrepp innefattar teknik som kan göra processer effektivare och automatisera arbetsuppgifter. Trots detta finns det tydliga skillnader mellan de två teknikerna.

...