Hem

Den ortodoxa kyrkan har en anrik historia som sträcker sig över århundraden och har spelat en central roll i utvecklingen av kristendomen. Dess rötter går tillbaka till de tidigaste dagarna av den kristna tron och har överlevt politiska och teologiska utmaningar genom århundradena. Denna artikel utf...

Stoicism är en filosofisk riktning som har sitt ursprung i antikens Grekland. Den här riktningen har haft en enorm påverkan på filosofin, tänkandet och kulturen genom historien. Stoicismen är en lära som fokuserar på att uppnå personlig dygd, vilket i sin tur leder till ett harmoniskt och meningsful...

Att bränna religiösa verk är ett kontroversiellt ämne som väcker starka känslor hos människor runt om i världen. I Sverige har det funnits flera fall där religiösa verk har bränts av olika skäl, vilket har väckt debatt och kritik från olika håll. I denna artikel ska vi titta närmare på problemet med...

Kristen teologi har en central lära om en treenig Gud, vilket är en av de stora skillnaderna mellan kristendomen och andra religioner som har flera gudar eller en enhetlig gud. Denna lära om Gud som treenig har varit en avgörande punkt för kristna teologer och har definierat kristendomen sedan dess...

Gamla testamentet är den första delen av kristendomens bibel och den judiska Tanakh, och den består av en samling av religiösa texter som anses vara heliga av de tre abrahamitiska religionerna: judendom, kristendom och islam. I Gamla testamentet nämns Gud genom flera namn, varav det mest kända och a...

Andlig utveckling och personlig utveckling är två begrepp som ofta används i självhjälps- och självförbättringssammanhang. Även om de båda begreppen handlar om att förbättra sig själv och uppnå ett mer uppfyllande liv, finns det betydande skillnader mellan dem. I denna artikel kommer vi att undersök...