Sverige

Populism är ett begrepp som ofta dyker upp i politiska diskussioner och debatter, men vad innebär det egentligen? Populism syftar på politiska rörelser eller ledare som hävdar att de representerar "folket" och agerar i dess intresse, ofta genom att kritisera etablerade politiska institutioner och el...

Att muslimska svenska medborgare organiserar sig politiskt i vad som kan beskrivas som politisk islam är ett naturligt steg i den politiska utvecklingen av Sverige som ett mångkulturellt samhälle. För att förstå varför detta är naturligt, är det viktigt att förstå vad som menas med politisk islam oc...

Västlänken är en planerad järnvägstunnel som byggs under centrala Göteborg och som är en del av det större projektet Västsvenska paketet. Syftet med Västlänken är att skapa en snabbare, mer pålitlig och effektivare transportlösning för regionen genom att minska restiden och öka kapaciteten för tågtr...