Hem

Tron på Jesus Kristus har en lång historia i Sverige, men hur passar den in i det svenska samhället år 2023? Med en växande sekularisering och en ökande mångfald av religioner och trosuppfattningar kan det verka som om kristendomen har förlorat sin plats i samhället. Men samtidigt finns det en stark...

Inflation är en ökning av de allmänna prisnivåerna på varor och tjänster över tid. Under 2022 och 2023 skiljer sig orsakerna till inflationen mellan USA och Europa.

USA har upplevt en hög inflation under 2022 och 2023, vilket har väckt oro bland investerare och konsumenter. En av orsakerna till de...

Artificiell Intelligens (AI) är en av de mest spännande teknologierna som utvecklas idag. Det handlar om att utveckla system och program som kan utföra intelligent verksamhet som människor normalt utför, till exempel att lära sig, tänka, resonera, kommunicera och skapa.

Bakgrunden till AI går till...