Ekonomi

Inflationen är en viktig ekonomisk indikator som påverkar priset på varor och tjänster, och som kan ha en stor inverkan på vår vardagsekonomi. Under året 2022 har inflationen varit en aktuell fråga för ekonomer och allmänheten. I denna artikel kommer jag att beskriva olika orsaker och följder av inf...

Inflation är en ökning av de allmänna prisnivåerna på varor och tjänster över tid. Under 2022 och 2023 skiljer sig orsakerna till inflationen mellan USA och Europa.

USA har upplevt en hög inflation under 2022 och 2023, vilket har väckt oro bland investerare och konsumenter. En av orsakerna till de...